Filmagentura

INFORMACE PRO ZÁJEMCE - SEDMERO

Vážení přátelé,
těší nás Váš zájem o práci ve FILMAGENTUŘE BRNO.
Průběžně probíhají castingy pro reklamní filmové šoty,filmy,seriály, společenské akce, módní show, kaskadérské akce aj.
K častým dotazům na možnosti vstupu do FILMAGENTURY BRNO uvádíme: „O kvalitní a zajímavé typy je stále zájem!“
Uchazeč o členství bere na vědomí a souhlasí s podmínkami vstupu
do FILMAGENTURY BRNO:
1. Je v zájmu každého člena, aby měl ve FILMAGENTUŘE BRNO řádně vyplněnou kartu, min. se třemi aktuálními fotografiemi. Tyto fotíme pro potřeby filmových společností při castingu, anebo min.1 krát ročně při náboru do Filmagentury Brno. Nábor je vždy s dostatečným předstihem uveden na těchto stránkách.
Kvalitní, aktuální fotografie jsou Vaší vizitkou a často rozhodujícím krokem Vaší frekventovanosti a příležitosti ve filmu či reklamě.
2. Během natáčení je vyžadována kázeň. Natáčení není možné rušit hovorem, kouřením, požíváním omamných látek, pitím alkoholu, vzdalovat se z místa natáčení bez dovolení řídících pracovníků – dbejte důsledně jejich pokynů. Neni mozno porizovat fotografie ci jiny audiovizualni zaznam z nataceni ani se jimi prezentovat bez pisemneho souhlasu Filmagentury Brno s.r.o. V případě nedodržení těchto pokynů je možné přerušit spolupráci člena na natáčení, pripadne resit dale.
3. Je zbytečné mailem nebo telefonicky se dotazovat na výběr při castingu, vybrané osoby jsou včas a přesně informovány! Účast ve filmu určují pracovníci filmu předběžně na základě Vašich fotografií, posléze podle videozáznamu, který je s Vámi natočen nebo přímo osobním výběrem při castingu.
4. Vzhledem ke stále zvyšujícím se nákladům telefonním, poštovním, administrativním i provozním je stanoven finanční příspěvek na následující rok
ve výši 1000,- Kč.
Příspěvky zasílejte složenkou typu C na níže uvedenou adresu nejpozději vždy do konce běžného roku na rok následující ( např. do konce roku 2022 na rok 2023). Datum příspěvku kontrolujte, neplatící člen je automaticky vyřazen z kartotéky a nebude již zván na castingy.
5. Jednorázová registrace nového člena je 1000,-Kč.
6. Člen souhlasí, aby osobní údaje, obrazové záznamy a audiovizualni mohla FILMAGENTURA BRNO zpřístupnit třetím osobám, a to i do zahraničí.
6. Finanční příspěvek z honoráře činí 15% - 25%.
7. Člen není vyvázán ze svých finančních povinností FILMAGENTUŘE BRNO zda- li ta sjednává dohody s další agenturou.
Doufáme, že všichni členové FILMAGENTURY BRNO pochopí nutnost a oprávněnost těchto požadavků. Jejich respektování zajišťuje bezproblémovou
spolupráci.


 
KM, JV